Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč05
Urgentni kirurški blok06