Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč1214
Urgentni kirurški blok1027