Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč013
Urgentni kirurški blok67