Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč112
Urgentni kirurški blok04