Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč011
Urgentni kirurški blok18