Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč08
Urgentni kirurški blok26