Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč30
Urgentni kirurški blok1023