Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč187
Urgentni kirurški blok428