Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč1317
Urgentni kirurški blok2524