Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč1315
Urgentni kirurški blok328