Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč710
Urgentni kirurški blok737