Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč615
Urgentni kirurški blok923