Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč09
Urgentni kirurški blok04