Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč1012
Urgentni kirurški blok111