Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč87
Urgentni kirurški blok943