Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč1022