Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč17
Urgentni kirurški blok64