Čakajoči na obravnavoV obravnavi
Internistična prva pomoč919